privacy policy

PRIVACY BELEID & DISCLAIMER

De voorwaarden zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de
website van B&B Serenity. Door zijn bezoek aan de site verklaart de gebruiker zich automatisch en
uitdrukkelijk akkoord en gebonden deze voorwaarden volledig te kennen en te aanvaarden.
Persoonlijke gegevens

Op de website van B&B Serenity worden geen gegevens opgeslagen of verwerkt voor verdere
commerciële doeleinden.

Inhoud & aansprakelijkheid

Alle informatie op de website (tekst, beeld, data, links) is enkel bedoeld ten informatieve titel, B&B
Serenity kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van fouten of onjuistheden, noch kan dit
recht geven op een financiële compensatie.

Intellectuele Eigendom & Copyright

De volledige website (tekst, beeld,…) is intellectuele eigendom van B&B Serenity en beschermd door
copyright. De gebruiker heeft geenszins het recht op gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie
of verspreiding van website elementen voor eigen doeleinden, tenzij voorafgaande schriftelijke
toestemming door B&B Serenity.

Gebruik van cookies

De website van B&B Serenity maakt zeer beperkt gebruik van cookies (kleine bestandjes die op uw
computer tijdelijk bewaard worden en die u makkelijk kan verwijderen via de instellingen van uw
browser), om volgende redenen:
– onthouden gedurende 7d dat u de hier vermelde algemene voorwaarden kent en aanvaardt
– verzamelen van (op IP adres na volledig anonieme) statistische gegevens mbt herkomst bezoekers,
bezochte pagina’s, downloads, enz

Security

Zowel online als offline focust B&B Serenity op maximale veiligheid van uw gegevens. De website
wordt secure – met veiligheidscertificaat – gehost en beschermd, ter voorkoming van misbruik of
hacking.

Voorwaarden – aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk ogenblik en zonder verdere verwittiging
te wijzigen, de laatste – online – versie is steeds van toepassing.
Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken
van het arrondissement Hasselt bevoegd.